woensdag 19 december 2012

Voorkeurshouding en schedelafplatting bij jonge zuigelingen

Jaarlijks wordt zo’n 10% van alle jonge zuigelingen (tot circa een half jaar) bij het consultatiebureau doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut i.v.m. een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding (hierna VKH) houd in dat uw kind driekwart van de tijd zijn of haar hoofd naar één zijde gedraaid houd. Waarbij het volgen met de ogen naar de andere zijde moeilijk en/of onvoldoende is. Een VKH komt vaak voor in combinatie met schedelvervorming. Dit ontstaat doordat de schedel van een zuigeling nog groeit en dus beïnvloed kan worden door krachten van buitenaf tijdens of na de zwangerschap.
De combinatie VKH en schedelvervorming staat een voorspoedige symmetrische ontwikkeling in de weg en zorgt vaak voor onzekerheid en ongerustheid bij de ouders.

Het aantal kinderen met een VKH en schedelvervorming is sinds 1989 flink toegenomen i.v.m. het wiegendoodprotocol. Dit protocol zegt o.a. in dat kinderen niet meer op hun buik mogen slapen. De gevolgen hiervan zijn dat kinderen tegenwoordig veel meer op hun rug liggen (ook overdag) waardoor de druk op de schedel veel eenzijdiger is geworden (op de achterkant of zijkant van het hoofd). Ook eenzijdig benaderen en positioneren van het kind (tijdens voeden, verschonen en in de box) heeft invloed op het ontstaan van een VKH (met of zonder schedelvervorming).

Moet ik dan gelijk naar de kinderfysiotherapeut als mijn kind een VKH heeft? Nee, veel voorkeurshoudingen kunnen worden opgelost met adviezen vanuit het consultatiebureau. Maar mocht de VKH desondanks blijven bestaan dan zal u doorverwezen worden naar de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut zal verschillende adviezen geven op het gebied van hantering, positionering, dagelijkse verzorging en omgeving. Daarnaast zult u ook specifieke oefeningen meekrijgen om een symmetrische ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Tegenwoordig beschikt de kinderfysiotherapeut ook over een goedkoop en gemakkelijk toepasbaar meetinstrument om de mate van scheefheid van de schedel van uw kind te meten.
Doormiddel van een thermoplastisch bandje rondom het hoofd kunnen berekeningen gedaan worden waarin de verandering van de vorm van het hoofd goed zichtbaar is.

Belangrijk om te weten: een schedelvervorming a.g.v. een VKH heeft geen invloed op het functioneren/ontwikkelen van de hersenen. De behandelingen zijn vooral gericht op de cosmetische aspecten. Hierbij dient men wel in het achterhoofd te houden wat bijv. de psychische consequenties zijn op latere leeftijd bij een asymmetrie in het aangezicht.

Kortom, kijkt uw kind voornamelijk naar 1 kant, is zijn of haar schedel  al dan niet vervormd en helpen de adviezen van het consultatiebureau niet genoeg. Schroom dan niet om contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut.


Deze tekst is geschreven door Eva Groeneveld werkzaam als fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o. bij FitFirst beweegcentrum, zij specialiseert zich vanuit interesse in therapie bij kinderen.

dinsdag 4 december 2012

Ook last van pijnlijke triggerpoints?


OVER PIJN, SPIERKNOPEN EN DE ROL VAN TRIGGERPOINTS

 
Myofasciale  triggerpoints spelen vaak de hoofdrol bij nek en hoofdpijnklachten maar ook bij veel klachten waarvan je het eigenlijk niet verwacht zoals schouderpijn, duizeligheid, wazig zien,  tintelingen in handen of voeten en de lijst is nog veel langer. Als de pijn al jaren bestaat maar niemand weet wat er eigenlijk aan de hand is, dan is het heel goed mogelijk dat de pijn veroorzaakt wordt door deze triggerpoints.

 
Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een spierknoop, of eigenlijk is het een lokale kramptoestand  in de spier waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat. Op die plek kun je een bobbeltje of strengetje voelen. Als je daar op drukt voel je pijn op de plek zelf, maar kun je ook uitstralende pijn of tintelingen voelen in een ander deel van het lichaam. Dat komt door de “lijm” die alle onderdelen in het lichaam met elkaar verbind “de fascie”. Door de lokale  spierverkramping komt er spanning op de fascie te staan en zo kan een triggerpoint in de nekspier hoofdpijn veroorzaken en een triggerpoint in een rugspier stijfheid en pijn in de armen veroorzaken.

 
Kunnen triggerpoints gevonden en behandeld worden?

In 1983 brachten Jannett Travel en David Simons voor het eerst alle triggerpoints met hun specifieke pijn uitstralingsgebied in kaart en vervolgens is er een therapiemethode ontwikkeld met een effectieve massagetechniek (methode Clair Davies) die veel van deze vermoeiende klachten laat verdwijnen onder andere door enkele minuten zelfmassage per dag. Gediplomeerde triggerpoint coaches zijn gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van triggerpoint problematiek waardoor zij deze deskundig kunnen behandelen. Een eerste behandeling duurt in de regel 60 minuten er moet dan veel gebeuren namelijk een vraaggesprek, onderzoek, behandeling en het aanleren van het zelf behandelen. De vervolgafspraken daarna duren 30 minuten.

 
Welk resultaat kan er verwacht worden?

Als de klacht nog niet chronisch is, ondervindt men vaak meteen verlichting. De meeste klachten verminderen in 3 tot 10 dagen, voor chronische klachten is een langere duur van behandelen nodig. Het uiteindelijk doel van de behandeling is tweeledig u kunt beter bewegen en functioneren zonder dat u  vermoeid raakt door de pijn en middels de zelfmassage technieken is men voortaan in staat zelf invloed uit te oefenen op de klachten.

 
Deze tekst is geschreven door Betty Polderman werkzaam als fysiotherapeut bij FitFirst beweegcentrum, zij heeft zich vanuit interesse gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van triggerpoint problematiek.