woensdag 28 december 2011

SPORTCENTRA KEUZE ZAT! MAAR WAT MAAKT FITFIRST SPECIAAL?

Ons beweegcentrum is gestart in 2009 naast een praktijk voor fysiotherapie. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek met 77 respondenten geven  3 jaar later een unieke kijk in onze fitnessafdeling. Dit artikel voert u langs de karakteristieken van FitFirst en is daarmee een interessant vervolg  op een eerder verschenen artikel over  ‘De fitness cultuur en de visie van FitFirst’.

Totaal gezondheidcentrum
Onze leden blijken het erg op prijs te stellen dat FitFirst naast fitness ook verschillende medische disciplines aanbiedt waaronder fysiotherapie en dieetethiek. Van de respondenten geeft 57%  een medische reden aan om bij FitFirst te gaan fitnessen. Daarnaast geeft 27% aan gericht te sporten voor gewichtsafname.  Dit geeft aan dat FitFirst de meeste mensen aantrekt  op medische klachten. Een percentage van 21% geeft  aan te sporten voor ontspanning.

Begeleiding en Gezelligheid
Opvallend is dat veel leden aangegeven dat zij minimaal een goede begeleiding minimaal verwachten van een sportschool, maar blijkbaar is de begeleiding bij FitFirst in zodanig goed en persoonlijk dat het boven de verwachting van de leden uitstijgt. De respondenten is gevraagd een score te geven  (schaal van 0-5) over de ervaren deskundigheid van de sportinstructeurs. 61% geeft een maximale score van 5 en nog eens 34% een score van 4. Tevens komt er  duidelijk terug in de resultaten dat sfeer en gezelligheid bij FitFirst als een meerwaarde wordt beschouwd. In percentages geeft 59% de persoonlijke begeleiding, 40% kennis/ervaring en  42% de sfeer  aan als reden voor hun keuze voor FitFirst. (het totaal van de percentages is hoger dan 100% omdat men meerdere selectievakjes kon selecteren).
Deze resultaten zijn uniek, omdat een sportschool in het algemeen zelden wordt geassocieerd met gezelligheid en gekwalificeerd personeel met de juiste aandacht voor de klant schaars is. FitFirst blinkt hier dus juist erg in uit. Respondenten onderstrepen dat met de volgende kernwoorden: goede begeleiding, fijne sfeer,gezellig,gemoedelijk,kleinschalig, persoonlijk, klant staat centraal, interesse in de mens.

Leeftijd en geslacht
Betreft geslacht blijkt de fitnessafdeling  van FitFirst een groter percentage vrouwen aan te spreken dan mannen, grofweg is de verdeling 3:1. Qua leeftijd is  63% van de leden  boven de 40 jaar en 37% onder de 40 jaar.  Deze cijfers  kunnen verbanden hebben met  ‘het totaal concept’ van FitFirst , waarbij men veelal sport met op de achtergrond de medische faciliteiten. Bekend is dat mannen  over het algemeen minder bereid zijn om hulp te zoeken bij leefstijlveranderingen of preventie van klachten. Ook worden medische randfaciliteiten meer noodzakelijker na het 40e levensjaar.

Tevredenheid
Uit een analyse van de lidmaatschapsduur blijkt dat maar liefst 70% al meer dan een half jaar actief lid is van FitFirst waarvan 43% actieve leden zelfs al langer dan een jaar. Dat is een knappe prestatie voor een centrum die werkt zonder een langdurig bindend abonnementsysteem. De wensen en behoeften van de leden worden blijkbaar  ruimschoots beantwoordt in de vorm van  service en kwaliteit. Leden waarderen FitFirst met een gemiddeld eindcijfer van 8,3 wat betekent dat zij erg tevreden zijn.  Een hoog percentage, 61% van de ondervraagden, is lid geworden door mond op mond reclame. Alleen tevreden klanten sporen daadwerkelijk mensen om zich heen aan om ook lid te worden. Leden van FitFirst ervaren een duidelijke plus  in de begeleiding, de sfeer en de persoonlijke aandacht en daarmee speelt FitFirst meteen goed in op de vraag vanuit de markt.

Deze tekst is geschreven door Nancy van der Hoek ( fysiotherapeute en Cesar therapeute) eigenaar van FitFirst beweegcentrum en verantwoordelijk voor het gedachtegoed en implementeren van visie.